गुआंगजौ प्रदर्शनी

प्रदर्शनीको तीन आधार: धेरै देखेर, धेरै पीडा र धेरै अध्ययन गर्दै। विवरणहरू सफलता निर्धारण गर्नुहोस् वा होइन। हामी हरेक सानो कुराप्रति हाम्रो मनोवृत्तिमा जोड दिन्छौं। हाम्रो बूथ 4.2R03. गुआंगजौ चीनमा 201 9 चिनपोलमा स्वागत छ।

चिनपोलस 201 9-5

To Top
Tel:+86-18164561278 E-mail:fanhaomould@126.com